SeasLog::getBasePath

(PECL seaslog >=1.0.0)

SeasLog::getBasePath获得 SeasLog 根目录

说明

public static Seaslog::getBasePath(): string

使用函数 SeasLog::getBasePath() 可以获得在 php.ini(seaslog.ini) 中设置的seaslog.default_basepath

如果使用函数 Seaslog::setBasePath(),将改变函数取值。

参数

此函数没有参数。

返回值

Return seaslog.default_basepath as string.

范例

示例 #1 SeasLog::getBasePath() example

<?php

var_dump
(SeasLog::getBasePath());

?>

以上例程的输出类似于:

string(12) "/var/log/www"